Jeseň na lane vo Vízoviciach

Koncom leta 2018 bola naša spoločnosť oslovená zapojiť sa do súťaže o zákazku Renovácie fasády výrobnej haly spoločnosti Rostra vo Vízoviciach v Českej republike. Časový priestor na precíznu prípravu a kalkuláciu cenovje ponuky…

Continue Reading

To je všetko.

Už je načítané všetko.