Jeseň na lane vo Vízoviciach

Koncom leta 2018 bola naša spoločnosť oslovená zapojiť sa do súťaže o zákazku Renovácie fasády výrobnej haly spoločnosti Rostra vo Vízoviciach v Českej republike. Časový priestor na precíznu prípravu a kalkuláciu cenovje ponuky bol vymedzený na “už včera bolo neskoro“ no aj napriek tejto komplikácii sme súťaž vyhrali a postupne sa začali pripravovať na ďalšiu výzvu. Projekt bol rozdelený do niekoľko častí, keďže stav fasády výrobnej haly zodpovedal niekoľkým rokom bez údržby a opráv.

V prvom kroku bolo potrebné odstrániť nespevnené a zvetrané časti omietky a následne očistiť omietkovú fasádu od prachu a menších nečistôt vysokotlakovým čističom.

Nasledovalo vyspravenie odstránených častí fasády a implikácia tmelu do vodorovncýh aj zvislých špár.

Po tomto kroku bola fasáda pripravená na nános penetračného ochranného náteru, po ktorom nasledovali dva nátery špeciálnej silikonovej farby značky Baumit. Táto silikónová farba namiešaná na mieru pre túto zákazku je paropriepustná, hydrofóbna, vysoko odolná a používa sa na náter počasím namáhaných fasád v exteriéri.

Celý projekt sme zrealizovali za pomoci horolezeckej techniky a na vysokozdvižnej kĺbovej plošine, ktorá nám zabezpečila bezproblémový prístup na komplikované časti fasády objektu, ako stena pod plechovou strechou.

Komplexnosť projektu spočívala vo viacerých úkonoch potrebných k úspešnej realizácii a odovzdaniu diela do rúk spokojného klienta. Spoločnosť Rostra na základe pozitívnych skúseností z realizácie projektu oslovila tím našich profesionálnych výškových pracovníkov na renováciu druhej časti objektu- administratívne haly. A tak mohol celý proces renovácie fasády aj s úspešným odovzdaním diela klientovi začať odznova. Ilustrácie priebehu renovácie nájdete v našich referenciách.